Odvodnovací Zařizení

UČEL A OBLAST POUŽITÍ


Odvodňovací zařízení se sacími jehlami IgE-81 je určeno k odvodňování stavebních výkopů v nízko a středně propustných půdách (součinitel propustnosti k < 40 m/den). Může být využito jako samostatná instalace nebo ve spojení s jinými druhy odvodňovacích zařízení v jednopatrových nebo dvoupatrových soustavách. Jedno patro sacích jehel umožňuje snížit hladinu podzemní vody o 4 m. Při použití dvoupatrové soustavy sacích jehel je možné snížení hladiny podzemní vody až o 7 m.
CHARAKTERISTIKA

Odvodňovací zařízení IgE-81, ve srovnání s běžnými odvodňovacími konstrukcemi, má následující vlastnosti:- méně pracná montáž a demontáž celé soustavy (napojování čerpacích jehel na sběrné potrubí a montáž jeho jednotlivých dílů probíhá jednoduše a rychle při odpovídající těsnosti vzniklých spojů),- jednodušší a snadnější doprava (lehký materiál sacích jehel a jednotlivých dílů sběrného potrubí, menší počet dílů),- velká trvanlivost sacích jehel určených k vícenásobnému použití (jsou vyrobeny z materiálu odolávajícího korozi a nízkým teplotám; filtry sacích jehel mají jednoduchou konstrukci, která usnadňuje jejich čištění),- sada obsahuje dva druhy trubek ve dvou délkových provedeních, které usnadňují instalaci čerpacích jehel v různých druzích půd a v různých hloubkách.
P.P.H.U. KLAUDIA sp.z o.o.    
43-450 Ustroń, ul.J.Kreta 24
Homepage