Zavlažovací zařízení

Bubnové zadéštovačé řady "RAJ

Bubnové zadešťovače řady Raj, vyráběné firmou Klaudia, jsou určeny k zavlažování zemědělských ploch, zahrad, lesních školek, luk, pastvin, jakož i k rozprašování močůvky. Na jednonápravovém podvozku s rámem ve tvaru trojúhelníka je připevněn buben s navinutou PE hadicí. Na konec hadice je napojen vozík s rozprašovačem. Po ustavení zadešťovače na začátku plochy, která má být zavlažována, se vozík rozprašovače pomocí traktoru odtáhne se na druhý konec této plochy. Přitom dojde k odvinutí hadice z bubnu na příslušnou délku zavlažovaného pásu pole. Voda, přiváděná pod tlakem, uvádí do pohybu rotor vodní turbíny. Pohyb turbíny se redukční převodovkou přenáší na buben, jehož otáčením dochází ke zpětnému navíjení hadice a přitahování vozíku s rozprašovačem směrem k bubnu. Voda pro průchodu turbínou je odváděna hadicí do rozprašovače, jímž je rozstřikována na značnou vzdálenost. Rozprašovač, pohybující se rovnoměrnou rychlostí zpět směrem k bubnu, zavlažuje pás šířky dané dosahem rozstřikovače a délky rovnající se délce hadice. Délka jednoho zavlažovacího cyklu je plynule nastavitelná v závislosti na požadované intenzitě zavlažování.

Přenosný polní zadešťovač

Přenosné zadešťovače slouží k vegetačnímu zavlažování postřikem všech polních i zahradních plodin. Zadešťovače mohou být využity i k zavlažování při obdělávacích pracích, setbě a při sběru okopanin na ochranu před mrazíky. Čerpadla, trubky a rozprašovací spojky mohou být použity při protipožárních a protipovodňových akcích.

Velká rozmanitost zavlažovaných ploch neumožňuje vytvořit univerzální řešení zadešťovače, který by bylo možno použít ve všech situacích.Uvedené příklady použití názorně představují konstrukci zadešťovače a velikost plochy, kterou je možno pomocí uvede- ného zařízení zavlažovat.

Přesuvné zavlažovací potrubí N609

Přesuvné zavlažovací potrubí N609 je určeno zejména k umělému zadešťování velkých zemědělských ploch vybavených podzemní sítí zavlažovacích hydrantů s roztečí 500 m. Konstrukce potrubí umožňuje jeho použití rovněž na plochách s jinou roztečí podzemních zavlažovacích rozvodů s hydranty, jakož i na plochách, kde jsou k dispozici pouze povrchové rozvody. S pomocí přesuvného zavlažovacího potrubí N609 je možno zavlažovat všechny druhy rostlin, jejichž výška nepřesahuje 0,8 m. Rozprašování močůvky a průmyslových odpadních vod, které nezvyšují intenzitu vzniku koroze, je možné při použití odpovídajícího typu rozstřikovačů, odolných proti ucpávání pevnými částicemi obsaženými v rozprašované kapalině.
P.P.H.U. KLAUDIA sp.z o.o.    
43-450 Ustroń, ul.J.Kreta 24
Homepage